ออานิสงส์บุญนี้ จงมีแก่โยมแม่ โยมพ่อ และเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้อนุโมทนาบุญมา

ขอให้ทุกท่านแข็งแรง ร่ำรวย สมปรารถนาทุกสิ่ง อายุขัยยืนยาว มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมา มีดวงปัญญาสว่างไสว มีดวงตาเห็นธรรม ได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน เทอญ

ท่านใดที่อยากร่วมบุญด้วยกัน กองทุนวันพระกับปานะสุขใจ by Lp’ Puri ก็ขอเชิญร่วมบุญกันได้นะ หลวงพี่จะเป็นตัวแทนทุกท่านถวายพระภิกษุ สามเณร ทุกวันพระและวันพิเศษ เราก็จะได้บุญด้วยกันจ้ะ

บัญชีธนาคารกรุงไทย
1520202911 พระอนวัช ภูริวโร


พิเศษ! เจ้าภาพประกาศรายชื่อ 3,000บาท มีจำกัด 50 วันพระเท่านั้น

กองทุนวันพระกับปานะสุขใจ by Lp’Puri

รายนามเจ้าภาพวันพระตลอดปี พ.ศ. 2567


อนุโมทนาบุญพิเศษ ทำบุญต่อเนื่อง 23 วันพระ ตลอดปี

     กัลฯ ชาญยุทธ์ เจนธัญญารักษ์ และครอบครัว

รายนามเจ้าภาพประจำวัน

วันที่

จันทรคติ

รายชื่อเจ้าภาพ

4 ม.ค วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ กัลฯ อาทิตย์ สุวรรณโชติ
10 ม.ค วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีเถาะ พ่อผดุง-แม่ลัดดา-พรจิตต์-ภราดร-พรประภา-ภาสกร-ชนัญชิดา-สวิตตา กนกยุราพันธ์
พระอาจารย์ และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
13 ม.ค วันสามเณร กัลฯ สุภาพร ฮาโทริ – MITSUAKI HATORI พร้อมครอบครัว
18 ม.ค วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ กัลฯ ชลิตา ธนะสมานโชค
Chittaphone – Masaki – Eri Midorikawa
19 ม.ค วันคล้ายวันเกิดครบ 115 ปี คุณยายอาจารย์ กัลฯ ณัฐกานต์ บุญกาญจน์ และครอบครัว
25 ม.ค วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ พระสุชาติ สุจิตฺโต
กัลฯ รมิดา – โทชิยูกิ โอโมริ
2 ก.พ วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ กัลฯ ชาญยุทธ์ เจนธัญญารักษ์ และครอบครัว
3 ก.พ วันมหาปูชนียจารย์ กัลฯ ดลนภา ไชยดวง และครอบครัว
9 ก.พ วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีเถาะ ครอบครัวจารุเสน
10 ก.พ วันตรุษจีน กัลฯ หนูหลั่น – สุภาณี – สุทัศน์ สีสวัสดิ์ (เนื่องในวันคล้ายวันเกิด)
17 ก.พ วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว
24 ก.พ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ กัลฯ จารุวรรณ ศรีภิญโญ และทิศ 6
กัลฯ รมิดา – โทชิยูกิ โอโมริ
3 มี.ค วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ พ่อกำจั่ว แซ่ลิ้ม-แม่เซาะฮวย-กัลฯ พรทิพย์-ตระการ-โกสินทร์ -ภัทรา-ด.ช ฤชุพัทธ์ แซ่ลิ้ม
9 มี.ค วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีเถาะ กัลฯ ดร. นาตยา บุญมาก และครอบครัว
17 มี.ค วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ กัลฯ ปัญจรัศน์(นาซ่า-โซสุเกะ-ปิยภรณ์-ทาเคชิ) โอจิ
24 มี.ค วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว
กัลฯ รมิดา – โทชิยูกิ โอโมริ
กัลฯ อัชฌา หลิ่วเจริญ พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร
1 เม.ย วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ ผอ.จิราพร โสตรโยม และครอบครัว
8 เม.ย วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีเถาะ รศ.วัชรพร นิ่มนวล
16 เม.ย วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว อุทิศให้แก่คุณแม่ฉลวย สุขบรรเทิง
22 เม.ย วันคุ้มครองโลก กัลฯ ภาสวร บุญมาก และครอบครัว
23 เม.ย วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง กัลฯ สิริกาญจน์ หลี่
กัลฯ รมิดา – โทชิยูกิ โอโมริ
1 พ.ค วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง กัลฯ จารุวรรณ เสริมวราพันธ์
7 พ.ค วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีมะโรง กัลฯ ก้องภพ สกลชัย
15 พ.ค วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง กัลฯ ณัฐกานต์ บุญกาญจน์ และครอบครัว
22 พ.ค วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว อุทิศให้แก่คุณพ่อปรีชา สุขบรรเทิง
กัลฯ รมิดา – โทชิยูกิ โอโมริ
30 พ.ค วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง กัลฯ สุวิชญา ยอดยิ่ง
6 มิ.ย วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะโรง
14 มิ.ย วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
21 มิ.ย วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว
29 มิ.ย วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง
5 ก.ค วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง รศ.วัชรพร นิ่มนวล
13 ก.ค วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว
20 ก.ค วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง กัลฯ สิริกาญจน์ หลี่
21 ก.ค แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง คุณพ่อเซี้ยะเว้ง แซ่อึ้ง, คุณแม่เซี่ยมเอ็ง แซ่โล้ว และครอบครัวอาภาเกียรติวงศ์
28 ก.ค วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง กัลฯ พรทรรศน์ ชิตญา
4 ส.ค วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะโรง
6 ส.ค วันสมาธิโลก
12 ส.ค วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง กัล​ฯ พรณี​ย์​ กันทรากร
19 ส.ค วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว
27 ส.ค วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง วันธรรมชัย กัลฯ ก้องภพ สกลชัย และคุณแม่วันดี วัชรมัย
2 ก.ย วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีมะโรง กัลฯ ดร. นาตยา บุญมาก และครอบครัว
10 ก.ย วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง รศ.วัชรพร นิ่มนวล
17 ก.ย วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ครอบครัวศรีภิญโญ
25 ก.ย วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง กัลฯ เควิน หัชลีฬหา
2 ต.ค วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีมะโรง หลวงพ่อธัมมชโย บูชาธรรมโดย กัลฯ นงนุช ตั้งโชคสิริกุล
10 ต.ค วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง วันคล้ายวันเกิดครบ 140 ปี พระมงคลเทพมุนี กัลฯ จารุวรรณ ศรีภิญโญ และทิศ 6
17 ต.ค วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว
25 ต.ค วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
31 ต.ค วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีมะโรง
8 พ.ย วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง กัลฯ ทิพวรรณ กิจรักษ์กุล
15 พ.ย วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง รศ.วัชรพร นิ่มนวล
23 พ.ย วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง
30 พ.ย วันพระ แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีมะโรง กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว
8 ธ.ค วันพระ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
15 ธ.ค วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว
21 ธ.ค วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตะ
23 ธ.ค วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง
29 ธ.ค วันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีมะโรง


#เจ้าภาพวันพิเศษ วันคล้ายวันเกิด

6 ม.ค. กัลฯ จารุวรรณ ศรีภิญโญ และทิศ 6

15 ม.ค. กัลฯ ดร. อธิวัตร หัชลีฬหา

10 ก.พ. กัลฯ หนูหลั่น – สุภาณี – สุทัศน์ สีสวัสดิ์

11 ก.พ. กัลฯ สมศักดิ์ – แน่งน้อย ประดิษฐ์อาชีพ พร้อมครอบครัว และ
กัลฯ ชิบะ ยูคิยะ-ลดาวัลย์
กัลฯ จิณณ์ณภัสสร ต่อนิมิตรกุล และครอบครัว

12 ก.พ. กัลฯ มานพ , ปี และรวิวรรณ บงเกียว พร้อมครอบครัว

9 มี.ค. กัลฯ ธิดารัตน์ วงศ์สุวัฒน์ พร้อมครอบครัว

15 มี.ค. กัลฯ ชาญยุทธ์ เจนธัญญารักษ์ และครอบครัว

24 มี.ค. กัลฯ อัชฌา หลิ่วเจริญ พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร

27 มี.ค. Quinn Kuehl

28 มี.ค. รศ.วัชรพร นิ่มนวล อุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อวิสูตร นิ่มนวล

10 เม.ย. คุณแม่พรรณี ดิ๊กซั่น และครอบครัว

1 พ.ค. กัลฯ จารุวรรณ เสริมวราพันธ์

24 พ.ค. กัลฯ ชลิตา ธนะสมานโชค

25 พ.ค. บริษัทนีโอ เอ็กซิบิท จำกัด

31 พ.ค. ภญ.ปิยวรรณ เป็งธรรม และครอบครัว

2 มิ.ย.​ นางสาวณิชารีย์ พุ่มพวง พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร

25 มิ.ย. คุณแม่มัลลิกา ไพบูลย์สมบูรณ์

26 มิ.ย. กัลฯ วิมณฑ์รัต ทองหวาน และครอบครัว

16 ก.ค. กัลฯ สมศักดิ์ – แน่งน้อย ประดิษฐ์อาชีพ พร้อมครอบครัว และ
กัลฯ ชิบะ ยูคิยะ-ลดาวัลย์

2 ส.ค. พระราชเมธี

9 ส.ค. กัลฯ บุษบง-พิชัย-ปิ่นหทัย-ชิดชนก เตชะรัตน์พงษ์

18 ส.ค. Michael Kuehl

20 ส.ค. กัลฯ ดลนภา ไชยดวง และครอบครัว

2 ก.ย. กัลฯ นาตยา บุญมาก

3 ก.ย. รศ.วัชรพร นิ่มนวล

4 ต.ค. กัลฯ ภาสวร บุญมาก และครอบครัว

10 ต.ค. ดร.นิรันดร์ แสงสุวรรณวาว

15 พ.ย. พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) ครอบครัวมูลคำมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิด

26 พ.ย. คุณพ่อสุเทพ แสงสุวรรณวาว

6 ธ.ค. กัลฯ ธารณ์ บุญมาก และครอบครัว

9 ธ.ค. ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว


และอนุโมทนาบุญกับ ผอ.จิราพร โสตรโยม ที่ได้ร่วมบุญภัตตาหารตลอดทุกวัน และเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันมาตลอด

Google ปฏิทิน – กำหนดการเริ่มตั้งแต่ วันจันทร์, 1 มกราคม 2024