ออานิสงส์บุญนี้ จงมีแก่โยมแม่ โยมพ่อ และเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้อนุโมทนาบุญมา

ขอให้ทุกท่านแข็งแรง ร่ำรวย สมปรารถนาทุกสิ่ง อายุขัยยืนยาว มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมา มีดวงปัญญาสว่างไสว มีดวงตาเห็นธรรม ได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน เทอญ

ท่านใดที่อยากร่วมบุญด้วยกัน กองทุนวันพระกับปานะสุขใจ by Lp’ Puri ก็ขอเชิญร่วมบุญกันได้นะ หลวงพี่จะเป็นตัวแทนทุกท่านถวายพระภิกษุ สามเณร ทุกวันพระและวันพิเศษ เราก็จะได้บุญด้วยกันจ้ะ

บัญชีธนาคารกรุงไทย
1520202911 พระอนวัช ภูริวโร


พิเศษ! เจ้าภาพประกาศรายชื่อ 3,000บาท มีจำกัด 50 วันพระเท่านั้น

กองทุนวันพระกับปานะสุขใจ by Lp’Puri

รายนามเจ้าภาพวันพระตลอดปี พ.ศ. 2566


อนุโมทนาบุญพิเศษ ทำบุญต่อเนื่อง 48 วันพระ ตลอดปี

     กัลฯ ชาญยุทธ์ เจนธัญญารักษ์ และครอบครัว

รายนามเจ้าภาพประจำวัน

วันที่

จันทรคติ

รายชื่อเจ้าภาพ

6 ม.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 กัลฯ จารุวรรณ ศรีภิญโญ และครอบครัว
14 ม.ค. วันพระ แรม ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 กัลฯ อาทิตย์ สุวรรณโชติ
19 ม.ค. วันคล้ายวันเกิดคุณยายฯ  ดร. อธิวัตร หัชลีฬหา และ ครอบครัว
21 ม.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 2  กัลฯ ธนรัชต์ เจนธัญญารักษ์ และครอบครัว
29 ม.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 กัลฯ ธนรัชต์ เจนธัญญารักษ์ และครอบครัว
3 ก.พ. วันมหาปูชนียาจารย์ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
5 ก.พ. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 กัลฯ ธนรัชต์ เจนธัญญารักษ์ และครอบครัว
13 ก.พ. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 3 กัลฯ รัชพนธ์-บงกช มาอินทร์
19 ก.พ. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 3 คุณแม่สุณี อินทรสิงห์, คุณนิรมล แสงศรี, คุณแม่เจริญ – ศาษุณี และครอบครัวศรีสุวรรณ อุทิศบุญ ให้คุณวีรภัทร กุลชล
27 ก.พ. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 คุณพ่อเซี้ยะเว้ง แซ่อึ้ง, คุณแม่เซี่ยมเอ็ง แซ่โล้ว และครอบครัวอาภาเกียรติวงศ์
6 มี.ค. วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว

กัลฯ จารุวรรณ ศรีภิญโญ และครอบครัว

14 มี.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ผอ.จิราพร โสตรโยม
21 มี.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 4 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง ทำบุญให้ คุณ Natalia Pinto ที่กำลังป่วยอยู่
29 มี.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 รศ.วัชรพร นิ่มนวล
5 เม.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง
กัลฯ แก้ว และ ทอม วู้ด
13 เม.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 5 กัลฯ ก้องภพ สกลชัย
19 เม.ย. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง อุทิศ ให้ คุณแม่ ฉลวย สุขบรรเทิง
22 เม.ย. วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อธัมมชโย ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
27 เม.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 กัลฯ สุภัทรา เทพรส และครอบครัว
4 พ.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 กัลฯ ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
12 พ.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 6 กัลฯ นารี ศรัทธาผล และ ครอบครัว
19 พ.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง อุทิศ ให้คุณพ่อ ปรีชา สุขบรรเทิง
กัลฯ วันดี ปัญญาแสงพาณิชย์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
27 พ.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 น.ส.ปรีชพรรณ​ สาครินทร์
3 มิ.ย. วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 กัลฯ สุวิชญา ยอดยิ่ง
11 มิ.ย. วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 7 กัลฯ รัชพนธ์-บงกช มาอินทร์
17 มิ.ย. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 กัลฯ วิมณฑ์รัต ทองหวาน และครอบครัว
25 มิ.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
คุณแม่มัลลิกา ไพบูลย์สมบูรณ์
2 ก.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
10 ก.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 กัลฯ สิริกาญจน์ หลี่
17 ก.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 8 กัลฯ พรทรรศน์ ชิตญา
25 ก.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง กัลฯ ณัฐกานต์ บุญกาญจน์ และครอบครัว
1 ส.ค. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
2 ส.ค. วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง พระราชเมธี บูชาธรรมวันคล้ายวันเกิดโดย ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว
9 ส.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง กัลฯ บุษบง-พิชัย-ปิ่นหทัย-ชิดชนก เตชะรัตน์พงษ์
16 ส.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง กัล​ฯ พรณี​ย์​ กันทรากร
24 ส.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 รศ.วัชรพร นิ่มนวล
31 ส.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล คุณพ่อรุ่งโรจน์-แม่จรัสญาณ์ สิริพร-กิตติพงษ์ อุดมโชคมงคล และครอบครัว
8 ก.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 กัลฯ บุญณภา – ณิชาภา – พูลศรี กาญจนเสถียร
14 ก.ย. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 9 กัลฯ ธนภร วอนเนอร์
22 ก.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 กัลฯ เควิน หัชลีฬหา และครอบครัว
29 ก.ย. วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ครอบครัวศรีภิญโญ
7 ต.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 กัลฯ ณัฐกานต์ บุญกาญจน์ และครอบครัว
10 ต.ค. วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ กัลฯ จารุวรรณ ศรีภิญโญ และครอบครัว

ดร.นิรันดร์ แสงสุวรรณวาว (วันเกิด)

14 ต.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 10 กัลฯ ศุภิสรา ไวสิทธิ์ และครอบครัว
22 ต.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 กัลฯ ธนภร วอนเนอร์
29 ต.ค. วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และ ครอบครัว
6 พ.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง, ดร. อธิวัตร และ เควิน หัชลีฬหา
12 พ.ย. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 11 กัลฯ ทิพวรรณ กิจรักษ์กุล
20 พ.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
27 พ.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 กัลฯ อวิรุท & ดร. อาชชว ศิริรักษ์
5 ธ.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 12 กัลฯ ปราณีต รัศมี ​และครอบครัว
12 ธ.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 12 กัลฯ นัทจรี แซ่อุ่ย และครอบครัว พร้อมด้วยกัลยาณมิตรทิศทั้ง 6
20 ธ.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง, ดร. อธิวัตร และ เควิน หัชลีฬหา
21 ธ.ค. วันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อทัตตชีโว ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
27 ธ.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 พระอนวัช ภูริวโร โยมแม่ และน้องต่าย


#เจ้าภาพวันพิเศษ วันคล้ายวันเกิด

9 มี.ค. กัลฯ ธิดารัตน์ วงศ์สุวัฒน์ พร้อมครอบครัว
10 เม.ย. คุณแม่พรรณี ดิ๊กซั่น และครอบครัว

1 พ.ค. กัลฯ จารุวรรณ เสริมวราพันธ์
1 พ.ค. น.ส.ปรีชพรรณ​ สาครินทร์
24 พ.ค. กัลฯ ชลิตา ธนะสมานโชค

25 พ.ค. บริษัทนีโอ เอ็กซิบิท จำกัด
2 มิ.ย.​ ด.ญ. นลพรรณ​ โชติช่วงสกุลดี
นางสาวณิชารีย์ พุ่มพวง พร้อมครอบครัว และกัลยาณมิตร

25 มิ.ย. คุณแม่มัลลิกา ไพบูลย์สมบูรณ์
2 ส.ค. พระราชเมธี
2 ก.ย. กัลฯ นาตยา บุญมาก
3 ก.ย. รศ.วัชรพร นิ่มนวล

4 ต.ค. กัลฯ ภาสวร บุญมาก
10 ต.ค. ดร.นิรันดร์ แสงสุวรรณวาว
15 พ.ย. พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) ครอบครัวมูลคำมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิด
26 พ.ย. คุณพ่อสุเทพ แสงสุวรรณวาว
6 ธ.ค. กัลฯ ธารณ์ บุญมาก
9 ธ.ค. ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว

และอนุโมทนาบุญกับ ผอ.จิราพร โสตรโยม ที่ได้ร่วมบุญภัตตาหารตลอดทุกวัน และเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันมาตลอด

Google ปฏิทิน – กำหนดการเริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์, 1 มกราคม 2023