ออานิสงส์บุญนี้ จงมีแก่โยมแม่ โยมพ่อ และเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้อนุโมทนาบุญมา

ขอให้ทุกท่านแข็งแรง ร่ำรวย สมปรารถนาทุกสิ่ง อายุขัยยืนยาว มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมา มีดวงปัญญาสว่างไสว มีดวงตาเห็นธรรม ได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน เทอญ

ท่านใดที่อยากร่วมบุญด้วยกัน กองทุนวันพระกับปานะสุขใจ by Lp’ Puri ก็ขอเชิญร่วมบุญกันได้นะ หลวงพี่จะเป็นตัวแทนทุกท่านถวายพระภิกษุ สามเณร ทุกวันพระและวันพิเศษ เราก็จะได้บุญด้วยกันจ้ะ

บัญชีธนาคารกรุงไทย
1520202911 พระอนวัช ภูริวโร


พิเศษ! เจ้าภาพประกาศรายชื่อ 3,000บาท มีจำกัด 51 วันพระเท่านั้น

กองทุนวันพระกับปานะสุขใจ by Lp’Puri

รายนามเจ้าภาพวันพระตลอดปี พ.ศ. 2565

วันที่

จันทรคติ

รายชื่อเจ้าภาพ

2 ม.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 1 กัลฯ จารุวรรณ ศรีภิญโญ และครอบครัว
10 ม.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 กัลฯ อาทิตย์ สุวรรณโชติ
17 ม.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2  กัลฯ มานะชัย หาญอมรเศรษฐ์
25 ม.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 2 ดร. อธิวัตร หัชลีฬหา
1 ก.พ. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 2 กัลฯ จิราพร โสตรโยม และครอบครัว
9 ก.พ. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิงและครอบครัว
16 ก.พ. วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

1. ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์

2. คณาลักษณ์ สืบสุวรรณ์

24 ก.พ. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 3  
2 มี.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 3  
10 มี.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิงและครอบครัว
17 มี.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 กัลฯ ปรภพ-พัชรินทร์-ปุณนภา-ธนชัย-พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์-ธัญลักษณ์ กิตติจำเริญ, ดช.ศุภกิจ ภิรมย์อนุกูล
25 มี.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 4  
1 เม.ย. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 4  
9 เม.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5  
16 เม.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิงและครอบครัว
24 เม.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 5  
30 เม.ย. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 5  
8 พ.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6  
15 พ.ค. วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

1. ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์

2. ครอบครัวศรีภิญโญ

23 พ.ค. วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 6 กัลฯ ปรีชา สุขบรรเทิง
30 พ.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 กัลฯ สุวิชญา ยอดยิ่ง
7 มิ.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7  
14 มิ.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิงและครอบครัว
22 มิ.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 กัลฯ วิมณฑ์รัต ทองหวาน และครอบครัว
28 มิ.ย. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 7  
6 ก.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิงและครอบครัว
13 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์
14 ก.ค. วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์
21 ก.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8  
28 ก.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 8 กัลฯ สิริกาญจน์ หลี่
5 ส.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9  
12 ส.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิงและครอบครัว
20 ส.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 9  
26 ส.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 9 พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล
คุณพ่อรุ่งโรจน์-แม่จรัสญาณ์
สิริพร-กิตติพงษ์ อุดมโชคมงคลและครอบครัว
3 ก.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10  
10 ก.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

1. ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์

2. ครอบครัวศรีภิญโญ

18 ก.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10  
25 ก.ย. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 10 กัลฯ เควิน หัชลีฬหา
3 ต.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิงและครอบครัว
10 ต.ค. วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

1. ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์

2. กัลฯ เดือนเต็ม​ พงศ์​ศักดิ์

18 ต.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 11  
24 ต.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 11  
1 พ.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12  
8 พ.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิงและครอบครัว
16 พ.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 12  
23 พ.ย. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 12  
1 ธ.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1  
8 ธ.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิงและครอบครัว
16 ธ.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 1  
22 ธ.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 1  
30 ธ.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2  

#เจ้าภาพวันพิเศษ วันคล้ายวันเกิด

13 ม.ค. พระธัชธรรม์ ธมฺมธโช
23 ม.ค. พระมหาวงศ์สถิตย์ ฐิตวํโสและทีมงาน, พระไวยกรณ์ พฺรหฺมสิทฺโธและผู้มีพระคุณ
24 ม.ค. กัลฯ จินตนา เพ็งพา และครอบครัว, กิตติศักดิ์ รุ่งสิทธิ์ธนโชติ และครอบครัว
2 ก.ย. กัลฯ นาตยา บุญมาก
4 ต.ค. กัลฯ ภาสวร บุญมาก
6 ธ.ค. กัลฯ ธารณ์ บุญมาก
9 ธ.ค. ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว

#เจ้าภาพทำบุญต่อเนื่อง 6 วันพระใหญ่

16 ก.พ. วันมาฆบูชา
15 พ.ค. วันวิสาขบูชา
13 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา
14 ก.ค. วันเข้าพรรษา
10 ก.ย. วันครูวิชชาธรรมกาย
10 ต.ค. วันออกพรรษา และวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

ขออนุโมทนาบุญกับคณะของครอบครัวศรีวรรณวัฒน์ โดยมีรายนามดังนี้
พระกัญจน์ อนุตฺตโร
คุณแม่อังคณา-คุณพ่อนที-คุณชัยวัฒน์-คุณรัตน์ธกาณ-ภาวีชญาณ์-คุณณิชาภัทร-คุณวรุตม์ ศรีวรรณวัฒน์
คุณจิรายุ สังขภิญโญ
Vichai-Melody-Priscilla-Rachel-Joshua Ng
บริษัท ศรีวรรณาพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด

และอนุโมทนาบุญกับ ผอ.จิราพร โสตรโยม ที่ได้ร่วมบุญภัตตาหารตลอดทุกวัน และเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันมาตลอด

Google ปฏิทิน – กำหนดการเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์, 1 มกราคม 2022