ออานิสงส์บุญนี้ จงมีแก่โยมแม่ โยมพ่อ และเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้อนุโมทนาบุญมา

ขอให้ทุกท่านแข็งแรง ร่ำรวย สมปรารถนาทุกสิ่ง อายุขัยยืนยาว มีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมา มีดวงปัญญาสว่างไสว มีดวงตาเห็นธรรม ได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน เทอญ

ท่านใดที่อยากร่วมบุญด้วยกัน กองทุนวันพระกับปานะสุขใจ by Lp’ Puri ก็ขอเชิญร่วมบุญกันได้นะ หลวงพี่จะเป็นตัวแทนทุกท่านถวายพระภิกษุ สามเณร ทุกวันพระและวันพิเศษ เราก็จะได้บุญด้วยกันจ้ะ

บัญชีธนาคารกรุงไทย
1520202911 พระอนวัช ภูริวโร


พิเศษ! เจ้าภาพประกาศรายชื่อ 3,000บาท มีจำกัด 51 วันพระเท่านั้น

กองทุนวันพระกับปานะสุขใจ by Lp’Puri

รายนามเจ้าภาพวันพระตลอดปี พ.ศ. 2565

วันที่

จันทรคติ

รายชื่อเจ้าภาพ

2 ม.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 1 กัลฯ จารุวรรณ ศรีภิญโญ และครอบครัว
10 ม.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 กัลฯ อาทิตย์ สุวรรณโชติ
17 ม.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2  กัลฯ มานะชัย หาญอมรเศรษฐ์
25 ม.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 2 ดร. อธิวัตร หัชลีฬหา
1 ก.พ. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 2 กัลฯ จิราพร โสตรโยม และครอบครัว
9 ก.พ. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
16 ก.พ. วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

1. ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์

2. คณาลักษณ์ สืบสุวรรณ์

24 ก.พ. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 3 พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ
2 มี.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 3 แม่คำพันธ์, ยุพิน, เขมิกา สนั่นเอื้อ
10 มี.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
17 มี.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 กัลฯ ปรภพ-พัชรินทร์-ปุณนภา-ธนชัย-พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์-ธัญลักษณ์ กิตติจำเริญ, ดช.ศุภกิจ ภิรมย์อนุกูล
25 มี.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 4 กัลฯ อัชฌา หลิ่วเจริญพร้อมครอบครัว และบริษัท 428 คาร์จำกัด
1 เม.ย. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 4 พระชาญยุทธ์ อภิปุญฺโญ และครอบครัวเจนธัญญารักษ์
9 เม.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 พระชาญยุทธ์ อภิปุญฺโญ และครอบครัวเจนธัญญารักษ์
16 เม.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
24 เม.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 5 สุธีธิดา มุ่งพูนกลาง และครอบครัว
30 เม.ย. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 พระชาญยุทธ์ อภิปุญฺโญ และครอบครัวเจนธัญญารักษ์ 
8 พ.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ โดย ครอบครัวกัลป์พิทักษา และกัลยาณมิตรบุคคลอันเป็นที่รัก
15 พ.ค. วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

1. ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์

2. ครอบครัวศรีภิญโญ

23 พ.ค. วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำ เดือน 6 กัลฯ ปรีชา สุขบรรเทิง
30 พ.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 กัลฯ สุวิชญา ยอดยิ่ง
7 มิ.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 คุณแม่เจริญ – อ.วิภาพร – ผอ.วรวรรณ – ศาษุณี และครอบครัวศรีสุวรรณ
14 มิ.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
22 มิ.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 7 กัลฯ วิมณฑ์รัต ทองหวาน และครอบครัว
28 มิ.ย. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 7 นายบุญชอบ-นางสาคร คงสนิท
6 ก.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
13 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์
14 ก.ค. วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์
21 ก.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 8 กัลฯ พรทรรศน์ ชิตญา
28 ก.ค. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 8 กัลฯ สิริกาญจน์ หลี่
5 ส.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 กัลฯ ​จิตรา​ ทีนะกุลและครอบครัว
12 ส.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
20 ส.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ลานมันน้ำฝน 
26 ส.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 9 พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล
คุณพ่อรุ่งโรจน์-แม่จรัสญาณ์
สิริพร-กิตติพงษ์ อุดมโชคมงคล และครอบครัว
3 ก.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 กัลฯ วันดี ปัญญาแสงพานิชย์ และครอบครัว
10 ก.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

1. ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์

2. ครอบครัวศรีภิญโญ

18 ก.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ลานมันน้ำฝน
25 ก.ย. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 10 กัลฯ เควิน หัชลีฬหา
3 ต.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
10 ต.ค. วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

1. ครอบครัวศรีวรรณวัฒน์

2. กัลฯ เดือนเต็ม​ พงศ์​ศักดิ์

18 ต.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 11 กัลฯ สุพัชร เทพรส และครอบครัว
24 ต.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 กัลฯ ธนภร วอนเนอร์
1 พ.ย. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ลานมันน้ำฝน
8 พ.ย. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 กัลฯ ปรีชา สุขบรรเทิง และครอบครัว
16 พ.ย. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 12 พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) ครอบครัวมูลคำมุทิตาสักการะวันคล้ายวันเกิด
23 พ.ย. วันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน 12  กัลฯ ทิพวรรณ กิจรักษ์กุล
1 ธ.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 กัลฯ วรินทร์พร ภัสสรภากร และครอบครัว
8 ธ.ค. วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 ดร. จุฑามาศ สุขบรรเทิง และครอบครัว
16 ธ.ค. วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 1 กัลฯ นันท์นภัส โกศล และครอบครัว
22 ธ.ค. วันพระ แรม 14 ค่ำ เดือน 1 พระอนวัช ภูริวโร โยมแม่ และน้องต่าย
30 ธ.ค. วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 กัลฯ ฤทัยรัตน์ คงเพชร และครอบครัว

#เจ้าภาพวันพิเศษ วันคล้ายวันเกิด

13 ม.ค. พระธัชธรรม์ ธมฺมธโช
23 ม.ค. พระมหาวงศ์สถิตย์ ฐิตวํโส และทีมงาน, พระไวยกรณ์ พฺรหฺมสิทฺโธ และผู้มีพระคุณ
24 ม.ค. กัลฯ จินตนา เพ็งพา และครอบครัว, กิตติศักดิ์ รุ่งสิทธิ์ธนโชติ และครอบครัว
           พระมหาวงศ์สถิตย์ ฐิตวํโส และทีมงาน, พระไวยกรณ์ พฺรหฺมสิทฺโธ และผู้มีพระคุณ
6 ก.พ. จีน่า อิชิดะ และครอบครัว
8 มี.ค. ผอ.จิราพร โสตรโยม
9 มี.ค. ธิดารัตน์ วงศ์สุวัฒน์ พร้อมครอบครัว
10 เม.ย. คุณแม่พรรณี ดิ๊กซั่น
13 เม.ย. พระชาญยุทธ์ อภิปุญฺโญ และครอบครัวเจนธัญญารักษ์
19 เม.ย. นิตยา สิทธิวะ และครอบครัว
22 เม.ย. พระนราศักดิ์ ยติสกฺโก และครอบครัวพัฒนพันธุ์, ครอบครัวจันทร์จรัสทอง

23 เม.ย. ดร.สุวิทย์-ดร.อรทัย มูลคำ และครอบครัว
25 พ.ค. บริษัทนีโอ เอ็กซิบิท จำกัด
5 มิ.ย. คุณแม่เจริญ – อ.วิภาพร – ผอ.วรวรรณ – ศาษุณี และครอบครัวศรีสุวรรณ
10 มิ.ย. พัทธนันท์ ปริสัญญุตานนท์ และครอบครัว
25 มิ.ย. คุณแม่มัลลิกา ไพบูลย์สมบูรณ์
27 ส.ค. พ่อทวน – แม่พนิดา ศรีเกษ พญ. สุพจี ศรีเกษ
2 ก.ย. กัลฯ นาตยา บุญมาก
4 ต.ค. กัลฯ ภาสวร บุญมาก
25 พ.ย. กัลฯ ณัฏฐ์ชนัญพร ภัทรธรรมพล
26 พ.ย. คุณพ่อสุเทพ แสงสุวรรณวาว
6 ธ.ค. กัลฯ ธารณ์ บุญมาก
9 ธ.ค. ดร.จันทร แสงสุวรรณวาว
11 ธ.ค. ชัชวาลย์-สุนันทา-ชรีรัช-นพ.ชัชพงษ์-ชาตบุษย์ ทศรัตน์

#เจ้าภาพทำบุญต่อเนื่อง 6 วันพระใหญ่

16 ก.พ. วันมาฆบูชา
15 พ.ค. วันวิสาขบูชา
13 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา
14 ก.ค. วันเข้าพรรษา
10 ก.ย. วันครูวิชชาธรรมกาย
10 ต.ค. วันออกพรรษา และวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี

ขออนุโมทนาบุญกับคณะของครอบครัวศรีวรรณวัฒน์ โดยมีรายนามดังนี้
พระกัญจน์ อนุตฺตโร
คุณแม่อังคณา-คุณพ่อนที-คุณชัยวัฒน์-คุณรัตน์ธกาณ-ภาวีชญาณ์-คุณณิชาภัทร-คุณวรุตม์ ศรีวรรณวัฒน์
คุณจิรายุ สังขภิญโญ
Vichai-Melody-Priscilla-Rachel-Joshua Ng
บริษัท ศรีวรรณาพรีเสิร์ฟฟู้ด จำกัด

และอนุโมทนาบุญกับ ผอ.จิราพร โสตรโยม ที่ได้ร่วมบุญภัตตาหารตลอดทุกวัน และเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันมาตลอด

Google ปฏิทิน – กำหนดการเริ่มตั้งแต่ วันเสาร์, 1 มกราคม 2022