ประวัติพระอาจารย์ภูริ

ชื่อ พระอนวัช   ฉายา ภูริวโร  นามสกุล เสมทับพระ

VEN.  ANAVACH  PURIVARO  SEMTUBPRA     

เกิด วันพฤหัสบดีที่  9 เดือน  ธันวาคม   พ.ศ.  2525 

อายุ  39   ปี   พรรษา   17  

บรรพชาเมื่อวันที่  19 มีนาคม พ.ศ.2548 ณ พัทธสีมา อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทเมื่อวันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ พัทธสีมา อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระสมุห์จำนงค์ รวิวณฺโณ เป็นพระกรรมวาจารย์, พระครูอุดมธัญสาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

                                     

การศึกษาทางธรรม  นักธรรมเอก

การศึกษาทางโลก ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(วศ.บ. ไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสามารถพิเศษ  พัฒนาโปรแกรม แอพพลิเคชัน เว็บไซต์

ปัจจุบันรับบุญที่  สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก (ชมรมพุทธศาสตร์สากล)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อศีลธรรม

 

ประวัติการสร้างบารมีกับหมู่คณะ

พ.ศ. 2545  อบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่น 30

พ.ศ. 2545   อบรมพระนวกะ ปี2545 (ดร็อปเรียน 1 ปี)

พ.ศ. 2546  รับบุญเป็นรองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2547  รับบุญเป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2548  อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในโครงการอบรมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 61 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ณ พัทธสีมา อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

พ.ศ. 2548  รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยง อบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท มัธยมปลาย

พ.ศ. 2548  รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยง อบรมสามเณรรุ่นโรงเรียนนานาชาติ

พ.ศ. 2548  รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยง โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษ 5 ธันวาคม

พ.ศ. 2549  รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยง โครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่น 34

พ.ศ. 2550  รับบุญเป็นพระอาจารย์ โครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 63 ปี  พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (เฟส 1)

พ.ศ. 2550  รับบุญเป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาครู สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก

พ.ศ. 2553  รับบุญเป็นหัวหน้าศูนย์ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

พ.ศ. 2550 – 2554  รับบุญเป็นหัวหน้าภาคใต้ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก (ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ)

พ.ศ. 2554  ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ณ วัดภาวนาซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Dhammakaya Meditation Center of San Jose,CA USA)

พ.ศ.2555 – 2556  รับบุญเป็นประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พ.ศ.2560 – 2561   รับบุญพัฒนาระบบเว็บไซต์แอพลิเคชัน ศูนย์ปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น

พ.ศ.2562  ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย นอร์ธสวีเดน ประเทศสวีเดน

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน  รับบุญเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อศีลธรรม สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก

My Mission

“พัฒนาระบบงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยาวคู่โลกตราบ 5,000 ปี”

เขียนโปรแกรม เพื่อแก้ทุกข์ในตัวเอง