สิ่งดีๆที่วัดพระธรรมกายให้ฉัน

20:01 purivaro 0 Comments

สิ่งดีๆที่วัดพระธรรมกายให้ฉัน

คือ

การทำให้ฉัน

ได้รู้ว่า

ความสุข

จากการเป็น

ผู้ให้

นั้น

มีมากเพียงใด..