คุณธรรมจากการต้อนรับพระธุดงค์

09:35 purivaro 0 Comments

      ลงทำหน้าที่พระกม.อีกครั้ง วันนี้สนุกมากเพราะได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตั้งแต่เช้า เด็กนักเรียนที่มารอต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยก็มีเป็นจำนวนมากถึงกว่าเก้าพันคน นับว่าเป็นวันของเด็กดีวีสตาร์อีกวันหนึ่ง เราได้เล่าธรรมะ อานิสงส์ของการต้อนรับพระ ซึ่งคุณธรรมที่ทุกคนจะได้จากการมาร่วมกิจกรรมนี้ื คือวินัย เคารพ และอดทน
       วินัย เป็นบ่อเกิดของความสามัคคี นำมาซึ่งความสุข การที่เด็กนักเรียนมารอต้อนรับพระธุดงค์จะได้คุณธรรมในข้อนี้ เพราะวินัยพื้นฐานประกอบด้วย ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ และความตรงต่อเวลา
       ความสะอาดก็เริ่มตั้งแต่เสื้อผ้า ร่างกาย และจิตใจ หมายถึงการได้ใส่เครื่องแบบชุดนักเรียนที่สะอาดสะอ้าน การรักษาความสะอาดของร่างกาย  และการมีจิตใจที่สะอาด เพราะได้รักษาศีลมาอย่างดีแล้วในวันนี้
       ความมีระเบียบนั้นได้จากการที่นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบ เข้าคิวในการรับอาหาร รับอุปกรณ์ หมวก แผ่นรองนั่ง และการนั่งเป็นแถวเป็นแนวบริเวณเส้นทางที่พระธุดงค์เดินผ่าน
       ความสุภาพ ก็เกิดจากการที่ได้กล่าวคำว่า "สาธุ" เวลาที่พระธุดงค์แต่ละรูปเดินผ่าน คำว่า สาธุ นั้น เป็นคำสุภาพ แปลว่า "ดีแล้ว" เป็นคำที่แสดงถึงการยกย่องผู้ที่ทำความดี และกริยาของการนั่งพับเพียบ ประนมมือ ตลอดเวลา ก็เป็นสิ่งที่จะฝึกให้นักเรียนมีความสุภาพต่อผู้ใหญ่ ต่อพระรัตนตรัยเป็นต้น
       ความตรงต่อเวลา ก็ได้จากการเดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งต้องตรงเวลาตั้งแต่ตื่นนอน เพื่อให้ทันการออกเดินทางจากโรงเรียน โดยงานนี้ต้องอาศัยความตรงต่อเวลามาก ด้วยเวลาที่พระเดินผ่านแต่ละกม.นั้นก็ได้มีการกำหนดชัดเจน จึงได้นัดหมายทางโรงเรียนอย่างละเอียดว่า พระจะเดินมาถึงจุดนัดหมายในเวลากี่โมงกี่นาที เพราะหากมาช้ากว่ากำหนด ก็จะไม่ทันขบวนพระธุดงค์ งานนี้ทางทีมงานได้ทำการบ้านมาเป็นอย่างดี มีการคำนวนการเดินของพระระดับนาทีต่อนาที และใช้เทคโนโลยีระบบติดตามพิกัด GPS Tracking ขบวนพระธุดงค์ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถปรับแผนได้ในกรณีมีเหตุที่อาจทำให้ขบวนล่าช้า
      การที่มีวินัย ดังกล่าวจึงทำให้หมู่คณะเกิดความสามัคคี นักเรียนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ก็จะได้ฝึกวินัยตลอดเวลา ก่อให้เกิดความรู้สึกสบายใจ ไม่หงุดหงิดใจ ไม่เกิดการกระทบกระทั่งกัน อันนำมาซึ่งความสุขในการอยู่ร่วมกัน นี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานข้อที่ ๑
(ต่อวันพรุ่งนี้)


เป็นพระเจ้าหน้าที่นำเด็กนักเรียนอธิษฐานจิตโปรยดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย