สุนทรพ่อ

20:27 purivaro 0 Comments

บวชเป็นพระต่้องค้นหาช่องทางรอด
ให้ขีพปลอดภัยวัฏฏะก่อนจะสาย
ช่องอะไรก็ไม่สู้ช่องกลางกาย
ปิดอบายดับทุกข์ได้ไปนิพพาน

บวชเป็นพระถ้าไม่ละทิ้งความอยาก
จะทุกข์ยากเพราะความอยากอย่างมากหลาย
สึกออกไปจะทุกข์จนวันตาย
แหมเสียดายผ้าเหลืองที่เคยครอง

ครูไม่ใหญ่
10มกราคม2556