ทีมงานข่าวธุดงค์ธรรมชัย

02:19 purivaro 0 Comments

      ในที่สุดทีมงานข่าวธุดงค์ธรรมชัย ประจำเว็บ www.tudongway.com (มีเรา พระอำนาจ พี่แอ๊ะ น้องโอ๋ และน้องเอ็กซ์) ก็เริ่มลงตัวในการรับบุญตามหน้าที่ของแต่ละคน ดีนะที่เมื่อวานมีการประชุมพร้อมเพรียง และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด ได้แสดงความคิดเห็น

ภาพการประชุมอย่างเบิกบานของทีมงานชพส.
ทีมผู้ประสานงานธุดงค์ธรรมชัยหน้าใสใจดี
อันนี้วงประชุมระดับผู้บริหาร (ก็ยังคงเบิกบานกันได้อยู่)

      เราซึ่งทำหน้าที่ดูภาพรวม จึงได้เห็นทั้งปัญหา และช่องทางแห่งความสำเร็จ แล้วก็ได้วางconcept และระบบการทำงานเสียใหม่ โดยขอกำลังเสริมจากผู้ประสานงานทุกภาคช่วยกันถ่ายรูปและส่งข่าวเข้ามา จนตอนนี้ข่าวประจำวันก็ได้เริ่มทยอยออกมาแล้ว และ Photo Gallery งานบุญธุดงค์ธรรมชัย ก็ออกตามมาอีกเช่นกัน ดีใจที่ทีมงานข่าวทีมนี้มีผลงานออกมาเสียที คงเพราะได้อานิสงส์จากการประชุมพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการนี้แหละ..

ครอบครัว mini (Mac mini และ iPad mini)
..อุปกรณ์สำคัญในการทำงานของเราตอนนี้
ข่าวธุดงค์ธรรมชัยวันที่ 2 และ 3 มกราคม 2556

www.tudongway.com เว็บไซท์หลักของงานธุดงค์ธรรมชัยปี2556

ข่าวธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 2 มกราคม 2556
ข่าวธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 3 มกราคม 2556

Photo Gallery