ประวัติพระอาจารย์ภูริ (โดยสังเขป)

09:21 purivaro 0 Comments


ประวัติโดยสังเขป

ชื่อ พระอนวัช              ฉายา    ภูริวโร             นามสกุล          เสมทับพระ
VEN.  ANAVACH         PURIVARO            SEMTUBPRA     

เกิด วันพฤหัสบดีที่      9          เดือน    ธันวาคม          พ.ศ.     2525 

อายุ       38       ปี             พรรษา       16  

บรรพชาเมื่อวันที่        19 มีนาคม พ.ศ.2548 ณ พัทธสีมา อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
                                    โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบทเมื่อวันที่       21   มีนาคม พ.ศ. 2548 ณ พัทธสีมา อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
                                    โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์
พระสมุห์จำนงค์ รวิวณฺโณ เป็นพระกรรมวาจารย์
พระครูอุดมธัญสาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์
                                     
การศึกษาทางธรรม      นักธรรมเอก

การศึกษาทางโลก        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์(วศ.บ. ไฟฟ้า)
                                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสามารถพิเศษ     คอมพิวเตอร์

ปัจจุบันรับบุญที่          สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก (ชมรมพุทธศาสตร์สากล  ในอุปถัมภ์
                                    สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ )


ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อศีลธรรม

ประวัติการสร้างบารมีกับหมู่คณะ
พ.ศ. 2545                    อบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่น 30
พ.ศ. 2545                    อบรมพระนวกะ ปี2545 (ดร็อปเรียน 1 ปี)
พ.ศ. 2546                    รับบุญเป็นรองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2547                    รับบุญเป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2548                    อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในโครงการอบรมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 61 ปี 
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ณ พัทธสีมา อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
พ.ศ. 2548                    รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยง อบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท มัธยมปลาย
พ.ศ. 2548                    รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยง อบรมสามเณรรุ่นโรงเรียนนานาชาติ
พ.ศ. 2548                    รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยง โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นพิเศษ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2549                    รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยง โครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน รุ่น 34
พ.ศ. 2550                    รับบุญเป็นพระอาจารย์ โครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 63 ปี 
                                    พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (เฟส 1)
พ.ศ. 2550                    รับบุญเป็นหัวหน้าแผนกพัฒนาครู สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก
พ.ศ. 2553                    รับบุญเป็นหัวหน้าศูนย์ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย 
และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
พ.ศ. 2550 – 2554        รับบุญเป็นหัวหน้าภาคใต้ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก (ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ)
พ.ศ. 2554                    ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ณ วัดภาวนาซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Dhammakaya Meditation Center of San Jose,CA USA)
พ.ศ.2555 - 2556        รับบุญเป็นประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน     รับบุญเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อศีลธรรม สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก