อบรมผู้บริหารโรงเรียนดีศรีตำบล

09:28 purivaro 0 Comments

      กลับมาอีกครั้งหลังจากลงใต้หายไป 2 อาทิตย์ ก็เอาบุญมาฝากทุกท่าน ได้ไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรระดับชาติ ในการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 5 วัน ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา ในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีการจัดอบรมใน 8 site ระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมในปีนี้กว่า 2,000 โรงเรียนด้วยกัน สำหรับเดือนหน้าก็จะเป็นการอบรมครูทั้งโรงเรียน ในทุกโรงเรียนดีศรีตำบลทั่วประเทศ ซึ่งมีครูทั้งหมด เกือบ 100,000 คน ที่จะต้องผ่านเข้ารับการอบรมนี้ (เยอะมากๆ)


     งานนี้ก็ได้ทีมงานเจ้าหน้าที่จากชมรมพุทธศาสตร์สากลภาคใต้ คณะพระอาจารย์จากศูนย์ปฎิบัติธรรมภาคใต้ และผู้นำบุญในภาคใต้ตอนล่างมาช่วยกันจัดอบรมตลอด 2 สัปดาห์อย่างสมัครสมานสามัคคีจนงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างน่าประทับใจ อีกทั้งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ(หลวงพ่อทัตตชีโว) แสดงธรรมให้กับท่านผอ. นายกอบต. พระครูสอนศีลธรรม และประธานกรรมการสถานศึกษา ตลอดทั้งวัน ทำให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องกฎแห่งกรรม สัมมาทิฐิ และหลักอริยมรรคมีองค์8 ได้อย่างแจ่มชัด และลงสู่การปฏิบัติด้วย 5 ห้องชีวิต และกิจกรรม 6 มิติพัฒนาผู้เรียน อย่างสนุกสนานเบิกบานตลอดการอบรม

พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)


กิจกรรม 6 มิติพัฒนาผู้เรียน(วิชาหน้าเสาธง)


บรรยากาศริมหาดทรายแก้ว จ.สงขลา


       ทีมงานผู้จัดการอบรมก็ขอให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันเยอะๆนะ :)