ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา

08:56 purivaro 0 Comments

    เมื่อวันเสาร์หลังจากกลับมาจากอบรมโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ก็ได้ไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาประจำเดือนของชมรมพุทธฯ เกือบมาไม่ทันซะแล้ว วันนี้ชมรมพุทธฯปล่อยกระบือไป 6 ตัว ปล่อยปลาดุก 500 kg. เอาบุญมาฝากทุกท่านนะ