ผู้มีบุญจากSan Jose ,USA

12:49 purivaro 0 Comments

วันนี้พาผู้มีบุญจากSan Jose ,USA คือพี่บุษ และเพื่อนคือพี่ดำ ไปชมโบสถและได้เล่าถึงประวัติและแนวคิดในการก่อสร้างให้ฟัง พี่ดำเป็นวิศวะโยธาก็ยิ่งฟังอย่างตั้งใจ ก่อนจะลากลับไปอเมริกาคืนนี้